Prosjektomfang

Denne malen for prosjektomfang inneholder instruksjoner for hva som skal inkluderes i dokumentet for prosjektomfang, samt tips for hvordan du bruker Word. Malen er del av Utformingssett, blå virksomhet, og har samsvarende mal for tjenestetilbud, faktura og andre profesjonelle maler, for å gi dokumentene det lille ekstra.

Word

Prosjektomfang

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler