Prosjektplan for advokatfirmaer

Advokatfirmaer kan planlegge bemanningsbehov og administrere pågående arbeid med denne tilgjengelige prosjektplanleggingsmalen. Ha oversikt over prosjektdetaljer, datoer og utgifter på tvers av jobbkategorier, og se et diagram over planlagt tid og planlagte kostnader kontra faktisk tid og faktiske kostnader.

Excel

Prosjektplan for advokatfirmaer

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler