Prosjekttidslinje med milepæler

Før opp prosjektmilepælene, så oppretter denne enkle malen en visuell tilordning av dem i et tidslinje-diagram.

Excel

Prosjekttidslinje med milepæler

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler