Rapport i APA-stil (6. utgave)

Trenger du å opprette en forskningsoppgave i APA-stil? Bruk denne forhåndsformaterte malen til å lage en APA-kompatibel rapport eller oppgave. Inkluderer spesifikke instruksjoner og formatering basert på APA-retningslinjene (6. utgave). Dette er en tilgjengelig mal.

Word

Rapport i APA-stil (6. utgave)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler