Referat fra organisasjonsmøte (langt skjema)

Bruk dette skjemaet som utgangspunkt for møtereferater for organisasjonen. Det har inndelinger for saksliste, deltakere, problemer, nye saker, med mer. Dette er en tilgjengelig mal.

Word

Referat fra organisasjonsmøte (langt skjema)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler