Regneark for låneanalyse

Bruk denne enkle malen til å analysere ulike scenarier for lånet. Skriv inn rentesats, lånets løpetid og beløp, og månedlig betaling, totale betalinger og samlet rente blir beregnet automatisk. Andre rentesatser og lånevilkår oppgis for sammenligning, slik at du kan velge det som passer best for din situasjon.

Excel

Regneark for låneanalyse

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler