Rullende veikart

Vektlegg prioriteringene til prosjektets milepæler og tilhørende aktiviteter ved bruk av dette veikartet. Denne malen inkluderer et regneark for å angi data, som oppdaterer veikartet automatisk. Dette er en tilgjengelig mal.

Excel

Rullende veikart

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler