Salgsforløp

Bruk denne malen for traktdiagram til å fremstille visuelt hvor mange avtaler som fører til salg. Det er en fantastisk måte å imponere på. Dette er en tilgjengelig mal.

Excel

Salgsforløp

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler