Sjekkliste for forretningsplan med SWOT-analyse

Tilordne eiere og fullføringsdatoer til nødvendige, viktige aktiviteter når du forbereder en formell forretningsplan. Denne enkle sjekklistemalen følger rammeverket SWOT (sterke sider, svakheter, muligheter og trusler).

Excel

Sjekkliste for forretningsplan med SWOT-analyse

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler