Sjekkliste for forretningsplan

Denne tilgjengelige malen hjelper deg med å utvikle en formell forretningsplan ved hjelp av analyserammeverket for sterke sider, svakheter, muligheter og trusler (SWOT). Bruk denne malen til å opprette en sjekkliste over de viktige aktivitetene som må utføres, når du oppretter planen.

Excel

Sjekkliste for forretningsplan

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler