Sjekkliste for husarbeid

Organiser og spor oppgaver fortløpende med denne enkle sjekklistemalen, som inkluderer en daglig, ukentlig, månedlig og sesong sjekkliste for husarbeid.

Excel

Sjekkliste for husarbeid

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler