Skolebudsjett

Få raskt oversikt over månedlige skoleutgifter sett i forhold til tilgjengelige midler, og se hvilke utgifter som er høyest med denne tilgjengelige budsjettmalen.

Excel

Skolebudsjett

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler