Slankeoversikt

Vil du ha hjelp til å slanke deg? Da kan denne malen være nyttig. Du kan sette deg et mål, og følge utviklingen ved hjelp av diagrammer og et instrumentbord.

Excel

Slankeoversikt

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler