Spørrelek (Spørsmål og svar-bakgrunn, bredformat)

Lærere kan gi studentene prøver, men unngå de vanlige klagene. Lag spørreleker med spørrelekmalen. Lag fem kategorier med fem spørsmål som gir økende poengsummer. Instruksjoner følger med malen.

PowerPoint

Spørrelek (Spørsmål og svar-bakgrunn, bredformat)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler