Strå utforming

Denne utformingen er basert på Strå-temaet, og inneholder et eksempel for å hjelpe deg med oppsettet.

PowerPoint

Strå utforming

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler