Stripeutforming (tom)

Et enkelt startdokument med stripeutforming. Det har fremhevede overskrifter som gir tydelig struktur, samtidig som det har en inviterende og lett fremtoning. Denne malen er flott når du vil begynne med et tomt dokument, men ikke ønsker standardutseendet. For å dra fordel av denne utforming, formaterer du ganske enkelt overskrifter og annen tekst ved bruk av Stiler-galleriet på Hjem-fanen.

Word

Stripeutforming (tom)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler