Takkebrev for vellykket jobbreferanse fra tidligere sjef

Takk den tidligere sjefen din for den flotte referansen, og kunngjør den nye stillingen din med denne brevmalen. Brevet uttrykker hvor stor pris du satte på referansen, og inkluderer en invitasjon til lunsj eller en kaffekopp. Dette er en tilgjengelig mal.

Word

Takkebrev for vellykket jobbreferanse fra tidligere sjef

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler