Taktisk markedsføringsplan for bedrift

Utvikle en effektiv markedsføringsplan med denne tilgjengelige malen, som viser en liste over gjøremål og forventninger til et gitt produkt eller en tjeneste. Malen inneholder inndelinger for målsetting, målgruppe, meldingssammendrag, oppfordring til handling, prosess, kvalifiseringsprosess og kriterier for salgsmuligheter, prosjektplan, måledata og forventninger og godkjenninger. Søk etter Markedsføringsstrategi for å finne flere maler som samsvarer.

Word

Taktisk markedsføringsplan for bedrift

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler