Tap og fortjeneste

Spor firmaets inntekter og utgifter med denne 12-måneders malen for oversikt over tap og fortjeneste. Bruk linjediagrammet til å se hvordan utgiftene står i forhold til bruttofortjenesten.

Excel

Tap og fortjeneste

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler