Tidslinje for produktveikart

Vis prosessen fra konseptstadiet til lansering med denne tidslinjemalen. Fremhev viktige hendelser, og spor dem langs en vannrett visning. Bruk malen som den er, eller enkelt ta i bruk et PowerPoint-tema for å endre skrifttyper, farger og bakgrunner. Dette er en tilgjengelig mal.

PowerPoint

Tidslinje for produktveikart

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler