Tidslinje med milepæler

Denne tidslinjen gjør det enklere å opprette et visuelt veikart av prosjektet. Angi milepæler i tabellen med prosjektdetaljer, og se på at prosjektet tar form i tidslinjen ovenfor.

Excel

Tidslinje med milepæler

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler