Tidslinje over milepæler og historie

Bruk denne tidslinjemalen til å fortelle en historie grafisk. Fremhev viktige hendelser i historien, og spor dem langs en vannrett tidslinje. Bruk malen som den er, eller enkelt ta i bruk et PowerPoint-tema for å endre skrifttyper, farger og bakgrunner. Dette er en tilgjengelig mal.

PowerPoint

Tidslinje over milepæler og historie

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler