Tidtakere for klasserommet (klokke)

Gjør at klassen kan se hvor mye tid som gjenstår av prøver og klasseromsaktiviteter.

PowerPoint

Tidtakere for klasserommet (klokke)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler