Timekort for driftsansatte

Tidskortet til en driftsansatt viser timer jobbet hver dag, timer brukt på hver oppgave, og totalt antall vanlige timer og overtidstimer. Bruk denne tilgjengelige malen til å spore timer for driftsansatte i en toukers periode.

Excel

Timekort for driftsansatte

Flere slike maler

Finn inspirasjon til ditt neste prosjekt med tusenvis av ideer du kan velge mellom