Lær nye ferdigheter med Office-maler. Utforsk dem nå

Timeliste for ansatte (daglig, ukentlig, månedlig og årlig)

Spor og beregn totalt antall vanlige timer og overtidstimer for en ansatt hver dag i uken ved hjelp av denne tidskortmalen for ansatte. Tidskortmalen har en separat tabell for hver måned i året. Dette er en tilgjengelig mal for tidskort for ansatte som deles inn i daglige, ukentlige, månedlige og årlige visninger.

Excel

Timeliste for ansatte (daglig, ukentlig, månedlig og årlig)

Flere slike maler

Finn inspirasjon til ditt neste prosjekt med tusenvis av ideer du kan velge mellom