Timeliste for ansatte (ukentlig, månedlig, årlig)

Spor vanlig arbeidstid og overtid på ukentlig, månedlig og årlig basis med denne tilgjengelige timelistemalen. Totaler beregnes automatisk.

Excel

Timeliste for ansatte (ukentlig, månedlig, årlig)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler