Timeliste for to uker med sykefravær og ferie (med eksempeldata)

Denne timelisten kan fylles ut av ansatte annenhver uke for å dokumentere timer for ordinær arbeidstid, overtid, sykefravær og benyttet ferie. Totalen beregnes automatisk. Dette er en tilgjengelig mal.

Excel

Timeliste for to uker med sykefravær og ferie (med eksempeldata)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler