Timeliste for to uker

Denne malen for toukers timeliste for en ansatt kan holde orden på antall timer arbeidet, overtid, sykefravær og ferie. Totaler beregnes i denne malen for Excel.

Excel

Timeliste for to uker

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler