Timeliste

Hold oversikt over arbeidstimer, i tillegg til vanlige timer og overtidstimer for deg selv eller ansatte, med denne enkle timelistemalen.

Excel

Timeliste

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler