Timeliste

Bruk denne tilgjengelig malen til å angi arbeidstimer i en arbeidsuke. Spor dine ordinære timer og overtidstimer på daglig basis med denne ukentlige timelisten. Totalt antall timer for uken beregnes basert på tidspunktet angitt for uken.

Excel

Timeliste

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler