Timeliste

Hold oversikt over lønningene med denne tilgjengelige timelisten for ansatte.

Excel

Timeliste

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler