Timeplan for lærere

Lærere kan forberede klassetimene med denne enkle malen for timeplaner i listeformat. Malen har plass til tittelen på timen, emne, forfatter, klassetrinn, varighet, oversikt, formål, materiell som trengs, aktiviteter og prosedyrer, konklusjoner og ekstrapoeng. Dette er en tilgjengelig mal.

Word

Timeplan for lærere

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler