Timeplan

Hold den ukentlige timeplanen oppdatert med denne praktiske og tilgjengelige malen. Angi start- og tidsintervallet for timeplanen, så opprettes tidsluker automatisk. Bruk fargekoder hvis du ønsker det, og du kan til og med reservere tid til å studere.

Excel

Timeplan

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler