Timeplankalender

Denne timeplankalenderen kan brukes for et hvilket som helst år. Bruk de tilpassingsbare fargene i kategorien Kalender på båndet for å endre utseendet for hver måned. Denne malen inneholder makroer som er validert av Microsoft. For å få full funksjonalitet for malen klikker du Aktiver makroer når du blir bedt om det under nedlastingen.

Word

Timeplankalender

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler