Tjenestefaktura med beregnet mva

Når det gjelder fakturering av tidsbaserte tjenester beregner denne tilgjengelige fakturaen kostnader for linjeelementer basert på timepris og legger til beregnet merverdiavgift for den angitte prosentandelen.

Excel

Tjenestefaktura med beregnet mva

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler