Ukentlig timeliste

Ved å bruke en enkel timelistemal kan du få en budsjettvennlig tidssporingsløsning for bedriften din. Denne timelisten fra Vertex42.com beregner timene basert på Tid inn og Tid ut, med avbrudd angitt i minutter. Du kan tilordne timene som behøves for vanlig arbeidstid og overtid. Skul den andre uken hvis du bare trenger en ukentlig timeliste. Slett betalingsinformasjonen hvis du bare trenger å spore tiden.

Excel

Ukentlig timeliste

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler