Ukentlig timeregistrering for små bedrifter

Dokumenter ansattes normaltimer, overtidstimer, syketimer og ferie med denne tilgjengelige malen. Totalsummer beregnes automatisk. Søk etter «liten bedrift» for samsvarende maler.

Excel

Ukentlig timeregistrering for små bedrifter

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler