Utdataskjema for produksjon

Logg daglige utdata, og se en visuell fremstilling av dataene i et liggende stolpediagram. En tilgjengelig mal som lar deg se hvordan produksjonen varierer over tid.

Excel

Utdataskjema for produksjon

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler