Varsel til leietaker om å foreta reparasjoner (standardbrev)

Huseiere kan bruke dette standardbrevet til å be en leietaker om å gjøre reparasjoner i leieboligen. Malen gir detaljer om reparasjoner som skal foretas, og refererer til leieavtalen. Dette er en tilgjengelig mal.

Word

Varsel til leietaker om å foreta reparasjoner (standardbrev)

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler