Veikart for milepæler

Spor fem milepæler for produkt- eller prosjektutviklingen med denne infografiske tidslinjen. Denne malen inkluderer et regneark for å angi data, som oppdaterer veikartet automatisk. Dette er en tilgjengelig mal.

Excel

Veikart for milepæler

Flere slike maler

Sett i gang prosjektet med tusenvis av maler