Head back to school with Office templates. Download the templates now

Śledzenie sprzedaży biletów

Śledź sprzedaż biletów na wydarzenie za pomocą tego szablonu z ułatwieniami dostępu, który pozwala prowadzić ewidencję liczby sprzedanych biletów o maksymalnie trzech różnych poziomach cen i obliczać łączny przychód z ich sprzedaży.

Excel

Śledzenie sprzedaży biletów

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from