Grafika SmartArt procesu z promieniową listą obrazów (panoramiczna)

W prezentacji programu PowerPoint można zilustrować proces, używając tego diagramu z grafik SmartArt przedstawiającego połączoną serię obrazów dla każdej fazy lub każdego etapu procesu. Obrazy i opisy można łatwo dostosować, aby następnie użyć tego slajdu osobno lub skopiować go do innej prezentacji.

PowerPoint

Grafika SmartArt procesu z promieniową listą obrazów (panoramiczna)

Więcej podobnych szablonów

Tysiące szablonów umożliwiających szybkie rozpoczęcie projektu