Księga główna

Za pomocą tej prostej księgi głównej można zadbać o zrównoważenie wydatków i przychodów. Dzięki formatowaniu warunkowemu można łatwo dostrzec niezbilansowane transakcje, nawet gdy jest wiele wpisów.

Excel

Księga główna

Więcej podobnych szablonów

Tysiące szablonów umożliwiających szybkie rozpoczęcie projektu