Miesięczny budżet studencki

Za pomocą tego szablonu studenci mogą śledzić swój miesięczny budżet, wprowadzając informacje w różnych dostosowywalnych kategoriach. Efektowne wykresy, suwak i wykresy przebiegu w czasie powodują, że śledzenie budżetu jest przyjemne.

Excel

Miesięczny budżet studencki

Więcej podobnych szablonów

Tysiące szablonów umożliwiających szybkie rozpoczęcie projektu