Podstawowa oś czasu SmartArt (kolor biały na ciemnoszarym), panoramiczna

Wzdłuż tej poziomej osi czasu możesz śledzić najważniejsze daty i skojarzone z nimi zadania. Strzałka kierunkowa z kołami o stopniowo zmieniających się kolorach pokazuje informacje o postępie. (Panoramiczna, format 16X9)

PowerPoint

Podstawowa oś czasu SmartArt (kolor biały na ciemnoszarym), panoramiczna

Więcej podobnych szablonów

Tysiące szablonów umożliwiających szybkie rozpoczęcie projektu