Prezentacja szkoleniowa: Outlook 2007 — Zarządzanie skrzynką pocztową V. Pobieranie, wykonywanie kopii zapasowych i udostępnianie wiadomości

Ten szablon zawiera treść szkolenia dotyczącego otwierania, zamykania, przenoszenia i kopiowania plików PST w programie Microsoft Office Outlook 2007. Ta treść jest przeznaczona do przedstawienia grupie przez wykładowcę firmowego. Ten kurs jest piątym kursem z serii dotyczącej zarządzania pocztą e-mail i jej przechowywania w programie Outlook. Korzystając z kursów online „Zarządzanie skrzynką pocztową II. Opis opcji przechowywania”, „Zarządzanie skrzynką pocztową III. Przenoszenie i kopiowanie wiadomości do folderów osobistych” i „Zarządzanie skrzynką pocztową IV. Archiwizowanie starych wiadomości”, można przygotować się do zapoznania z tematami przedstawionymi w tej prezentacji.

PowerPoint

Prezentacja szkoleniowa: Outlook 2007 — Zarządzanie skrzynką pocztową V. Pobieranie, wykonywanie kopii zapasowych i udostępnianie wiadomości

Więcej podobnych szablonów

Tysiące szablonów umożliwiających szybkie rozpoczęcie projektu