Prezentacja szkoleniowa: PowerPoint 2007 — odkrywanie możliwości układów niestandardowych

Ten szablon zawiera treść szkolenia dotyczącego korzystania z widoku wzorca slajdów do tworzenia własnych układów w programie Microsoft Office PowerPoint 2007. Te informacje są przeznaczone do przedstawiania grupie osób przez nauczyciela firmowego. Uczestnicy szkolenia powinni znać program PowerPoint w stopniu podstawowym. Jeśli nie tworzyli oni wcześniej żadnych prezentacji w programie PowerPoint, zaleca się, aby zaczęli od prezentacji szkoleniowej pod tytułem „Tworzenie pierwszej prezentacji”.

PowerPoint

Prezentacja szkoleniowa: PowerPoint 2007 — odkrywanie możliwości układów niestandardowych

Więcej podobnych szablonów

Tysiące szablonów umożliwiających szybkie rozpoczęcie projektu