Rachunki (numer początkowy 1001, 3 na stronę)

Ten szablon zawiera kolejno numerowane rachunki. Aby zmienić numer początkowy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy pierwszy numer rachunku, kliknąć polecenie Edytuj pole, kliknąć pozycję Opcje, a następnie w polu Kody pól edytować liczbę po znakach \r (zmieniając wartość w polu na przykład na \r 201). Następnie należy zaznaczyć wszystkie rachunki przez naciśnięcie klawiszy CTRL+A i nacisnąć klawisz F9, aby zaktualizować numerowanie.

Word

Rachunki (numer początkowy 1001, 3 na stronę)

Więcej podobnych szablonów

Tysiące szablonów umożliwiających szybkie rozpoczęcie projektu