Analiza konkurencyjności przy użyciu SWOT

Oceń pozycję swojej firmy na tle konkurencji za pomocą analizy SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), czyli analizy mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń. Ten szablon arkusza z ułatwieniami dostępu zawiera miejsce na porównanie firmy z trzema konkurentami.

Excel

Analiza konkurencyjności przy użyciu SWOT

Więcej podobnych szablonów

Tysiące szablonów umożliwiających szybkie rozpoczęcie projektu