Head back to school with Office templates. Download the templates now

Arkusz zapisów spotkania

Śledź obecność na spotkaniu, używając tego ogólnego arkusza zapisów spotkania, który zawiera pola imienia i nazwiska, stanowiska, firmy, telefonu, faksu i adresu e-mail. Jest to szablon z ułatwieniami dostępu.

Word

Arkusz zapisów spotkania

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from